İş Yerinde Emre İtaatsizlikle Nasıl Başa Çıkılır?

0.00 TRY
1 Ay
İş Yerinde Emre İtaatsizlikle Nasıl Başa Çıkılır?

İş yerinde emre itaatsizliği tespit etmek, önlemek ve bununla başa çıkmak için en iyi stratejileri keşfedin.

1. 

İş yerinde emre itaatsizliği tanıyın.

1.1 

Emre itaatsizliğin ne olduğunu anlayın.

Emre itaatsizliğin ne olduğunu anlayın.

Emre itaatsizlik, genellikle görevi kötüye kullanma veya küstahlık ile karıştırılır. Küstahlık, bir çalışanın bir yönetici veya amire karşı alay, hakaret, saygısızlık veya benzer uygunsuz davranışlar sergilemesidir.

Görevi kötüye kullanma ise çalışan davranışının suç teşkil ettiği, taciz edici veya etik dışı olduğu durumlar için geçerlidir. Bu davranışlar, genellikle davranış kurallarında belirtilir.

İtaatsizliğe suistimal veya küstahlık eşlik edebilir, ancak bu terimler birbirinin yerine kullanılamaz.

1.2 

İş yerinde emre itaatsizliği tanımlayın.

İş yerinde emre itaatsizliği tanımlayın.

İtaatsizlik, iş yerinde birçok şekilde ortaya çıkabilir. Bu da bazen tanımlanmasını zorlaştırır. Basit bir ifadeyle emre itaatsizlik, bir işveren veya yöneticinin bir talimat verdiği ve çalışanın bu talimatı aldığını onayladığı ancak görevi tamamlamadığı herhangi bir durumu ifade eder.

Saygısız sözler ve jestlerin yanı sıra diğer küstah davranışlar da itaatsizliğe eşlik edebilir, ancak bu durum her zaman böyle olmaz. Bir sözleşmede belirtilen görevleri yerine getirmeyi reddetmek veya bir görev için harcanan zamanı kaydetmeyi ihmal etmek, itaatsizlik eylemleri olarak kabul edilebilir.

2. 

Açık ve profesyonel bir şekilde iletişim kurun.

2.1 

Çalışanlara davranışlarının kabul edilemez olduğunu bildirin.

Çalışanlara davranışlarının kabul edilemez olduğunu bildirin.

Şüpheye veya yanlış anlaşılmaya mahal vermeyin. Emre itaatsizlik söz konusu olduğunda bu tür davranışların kabul edilemez ve şirket politikasına aykırı olduğunu açıkça belirtin.

Asi davranışlar, saygısızca ve hatta göz korkutucu gelebilir. Benzer davranışlarla karşılık verme eğilimine girmeyin. Sakin olun. İşler kızışırsa kendinizi durumdan uzaklaştırın ve tüm taraflar sakinleştikten sonra konuşmaya devam edin.

Etrafta başka iş arkadaşları varsa itaatsiz davranışı bu ortamda ele almak ihtiyatlı olmayabilir. Bununla birlikte daha sonra değil, daha erken davranmaya çalışın.

2.2 

Sorunu anlamaya çalışın.

Sorunu anlamaya çalışın.

Olayın hemen ardından mümkünse üçüncü taraf bir İK temsilcisi ile bir toplantı planlayın. Çalışanın bakış açısından davranışa neyin yol açtığını anlamaya çalışın ve sorunun çözülüp çözülemeyeceğini veya bunun sadece basit bir yanlış anlaşılma olup olmadığını netleştirin.

Toplantı sırasında tüm taraflara konuşma şansı verin ve herkesin dinlendiğini hissetmesini sağlayın.

3. 

İleride sorun yaşamamak için bir plan oluşturun.

3.1 

İletişim kanallarını açık tutun.

İletişim kanallarını açık tutun.

Çalışanlarınızla açık ve anlayışlı bir ilişkiniz olduğunda küçük sorunları itaatsizlik vakalarına dönüşmeden önce tespit edebilirsiniz. İtaatsizlik, kontrol edilmeyen iletişimsizlikten kaynaklanabilir. Bu nedenle çalışanlarınızı dinlemeye özen gösterin.

Yüz yüze yapılan toplantılar, harika olsa da çalışanlar ve üstleri arasında diğer kanallar aracılığıyla düzenli iletişimi teşvik edin. Havayı yumuşatmak için haftalık ekip toplantısına kadar beklemeyin. Yanlış anlaşılmalar derhal ele alınmazsa çığ gibi büyüyebilir.

3.2 

Ek ihlallerin sonuçlarını açıklayın.

Ek ihlallerin sonuçlarını açıklayın.

Çalışan el kitabının itaatsizlik konusunda ne dediğini ve disiplin cezası ve fesih de dahil olmak üzere sonuçlarının neler olduğunu açıklayın.

3.3 

Olayı resmi olarak belgeleyin.

Olayı resmi olarak belgeleyin.

Olayı resmi bir tutanak formu ile belgeleyin. Olayın gerçeklere dayalı bir tanımını, iyileştirme planını ve ek ihlallerin sonuçlarını ekleyin. Çalışana veya bir tanığa imzalatın. Kendiniz de imzalayın.

3.4 

Planlarınızı takip edin.

Planlarınızı takip edin.

Davranışı ve iletişimi iyileştirmek için çalışanla birlikte çalışın. Davranış düzelmezse planladığınız sonraki adımları atın.

Belirlenen plan ve prosedürlere uyulmaması, çalışanların size olan inancını kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle bunu bir öncelik haline getirin.

4. 

Önleyici tedbirler alın.

4.1 

İtaatsizlik konusunda net şirket politikaları geliştirin.

İtaatsizlik konusunda net şirket politikaları geliştirin.

Şirket politikanızda itaatsizliği tanımlayın ve bunun sonuçlarını ana hatlarıyla belirtin. Tüm çalışanların itaatsizliğin ne olduğunu anladıklarından ve sonuçlarının farkında olduklarından emin olun.

4.2 

Sınırları belirleyin.

Sınırları belirleyin.

Yeni çalışanları işe alırken kendilerinden ne beklendiğini bilmeleri ve kıdemli personel ve diğer iş arkadaşlarının yanında nasıl davranmaları gerektiğini öğrenmeleri için sınırlar oluşturun.

Daha önce hiç olmayan sınırlar oluşturmak, özellikle de belirli kalıpları olan iş arkadaşları açısından zor olabilir. Net bir duruş ve iletişim, faydalı olacaktır.

4.3 

Asi davranışları erkenden kontrol altına alın.

Asi davranışları erkenden kontrol altına alın.

İtaatsizlik göz ardı edilirse kontrolsüz bir şekilde büyüyebilir. Bu nedenle itaatsizlik vakalarını ortaya çıkar çıkmaz tespit ettiğinizden ve ele aldığınızdan emin olun.

Yumuşak hatırlatmalarla başlayın. Olumsuz davranış sona ermezse cezanın ciddiyetini artırın. Çalışanların itaatsizliğin sonuçlarını anlaması, itaatsiz davranışlar göstermelerini önleyebilir.

4.4 

Morali artırmak için teşvikler uygulayın.

Morali artırmak için teşvikler uygulayın.

Kendilerine değer verildiğini hisseden çalışanların muhalefet etme veya iş yerinde kargaşa yaratma olasılığı daha düşüktür. Bu nedenle başarılı işleri ödüllendirmek ve takdirinizi göstermek için takdir ve ödüllendirme sistemi oluşturun ve teşvikler sunun.

İş yerinde emre itaatsizliğin yarattığı etkiler nelerdir?

Gerekli görevleri yerine getirmeyi reddeden çalışanlar, iş yeri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacak ve işletmeye zaman ve para kaybettirecektir. İşte itaatsizliğin doğurduğu bazı sonuçlar:

 • Daha düşük üretim oranları.
  Sorumluluklarını yerine getirmeyen personel, bir işletmenin veya kuruluşun genel üretimini düşürecektir. Kontrol edilmeyen itaatsizlik, maliyetli fesihlere ve personel değişim oranlarında yükselişe neden olabilir.

 • Sağlıksız bir iş ortamı.
  Asi bir çalışan, diğer iş arkadaşlarını da olumsuz etkileyebilir. Bir çalışan gerekli görevleri tamamlamadığında diğer ekip üyelerinin ek iş yapması gerekebilir. Bu da stresin artmasına ve moralin düşmesine neden olur. Hoşnutsuz çalışanların iş birliği yapma veya gelişme olasılığı daha düşüktür.

 • Müşteri kaybı.
  Yönetimle iş birliği yapmayı reddeden bir çalışan, düşük kaliteli ürünler sunabilir veya kötü müşteri hizmeti sağlayabilir. Her iki durum da devamlı gelen müşterileri uzaklaştırabilir. Bir şirketle kötü bir deneyim yaşamış bir müşterinin şirketi tavsiye etme olasılığı daha düşüktür. Bu da size potansiyel müşterileri de kaybettirir.

 • İş yeri çatışması.
  Asi çalışanlar, genellikle iş yeri çatışmalarında kışkırtıcı rol oynar. İş birliği yapmayan personel, çalışanlar arasında tedirginliğe veya endişeye neden olabilecek bir dengesizlik yaratır.

 • Marka hasarı.
  Asi bir çalışan, söylentiler yayabilir, gizli bilgileri sızdırabilir veya markanız hakkında kötü beyanlarda bulunabilir. İtibarınızı düzeltmek, özellikle de kötü değerlendirmeler ve iftira niteliğindeki yorumlar kaldırılamayacakları platformlarda yapıldığında, zor ve maliyetli bir iş olabilir.

Etik Kuralları

Ücretsiz olarak indirilebilen bir şablonla birlikte etik kuralları hazırlamak üzerine bir rehber.

SSS:

Ne emre itaatsizlik sayılır?

Emre itaatsizlik, bir çalışanın bir yönetici veya amirden gelen yasal, etik ve makul bir direktifi, direktif açıkça anlaşıldığı halde, yerine getirmeyi doğrudan veya dolaylı olarak reddetmesidir.

Ne emre itaatsizlik sayılmaz?

Bir çalışanın etik dışı veya yasa dışı olduğu düşünülen bir eylemi gerçekleştirmemesi veya yetkisi olmayan biri tarafından verilen bir eylemi gerçekleştirmeyi reddetmesi itaatsizlik olarak değerlendirilmez.

Emre itaatsizlik eylemini nasıl belgeleyebilirim?

 • Yazım sürecini olaydan hemen sonra başlatın.
 • Resmi bir tutanak formu kullanın.
 • Olanları anlatırken fikirlere değil gerçeklere bağlı kalın.
 • Bir iyileştirme planını ve ek ihlallerin sonuçlarını açıklayın.
 • Çalışandan formu imzalamasını isteyin.
 • Çalışan imzalamazsa bir şahitten imzalamasını isteyin.
 • Çalışana formun bir kopyasını verin.
 • Formun bir kopyasının çalışanın personel dosyasına eklenmesini sağlayın.

Emre itaatsizlik çalışanı işten çıkarma sebebi midir?

İşten çıkarma gerekçeleri, kuruluşunuzun çalışan el kitabında ana hatlarıyla belirtilmelidir. Böylelikle ne tür bir itaatsizliğin işten çıkarmayı gerektirdiğine daha kolay karar verebilirsiniz. Şirketinizin işten çıkarma politikası, işten çıkarmadan önce sözlü ve yazılı uyarı yapmanızı gerektirebilir.

Ağır itaatsizlik ne demek?

Ağır itaatsizlik, bir çalışan etik ve profesyonel olmayan bir eylemde bulunduğunda ve bunun sonucunda kendisi ile işvereni arasındaki ilişkiyi tamamen bitirdiğinde ortaya çıkar. Saldırı, hırsızlık ve mülke zarar verme de dahil olmak üzere birçok ağır suistimal örneği vardır.

Benzer Yazılar

Kılık Kıyafet Yönetmeliği

Fikir edinmek için aşağıdaki kılık kıyafet yönetmeliği örneğimizi okuyun.

Çalışan Bilgi Formu

Ücretsiz çalışan bilgi tablosu şablonumuzu aşağıda bulabilirsiniz.

Geçmiş Kontrolünde Sizi Ne Diskalifiye Edebilir?

Geçmiş kontrolü sırasında karşılaşılabilecek olası sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

İşveren Tarafından Fesih Bildirimi

Dört örnek ve ücretsiz indirilebilir şablon ile fesih bildirimi yazmak artık çok kolay.

İstifa Dilekçesi

İşten ayrılmak için istifa dilekçesi nasıl yazılır?