Etik Kuralları vs. Kurumsal Davranış Kuralları:

Etik kuralları, geniş kapsamlıdır ve çalışanlara veya üyelere bir işletmede veya kuruluşta ne tür davranış ve kararların kabul edilebilir olduğu ve teşvik edildiği konusunda genel bir fikir verir. Davranış kuralları ise daha odaklıdır. Çalışanların veya üyelerin belirli durumlarda nasıl davranması gerektiğini açıkça tanımlar.

Davranış Kuralları ile Etik Kuralları Birleştirilebilir Mi?

Evet. Çoğu durumda büyük oranda benzerlikler barındırdığı için işletmeler bu belgelerin her ikisini de tek bir belgede birleştirir. Bu politikaları iki ayrı belge olarak sunan işletmeler çok nadirdir. Teknik olarak farklı belgeler olsalar da eğer ellerinde tek bir belge varsa çalışanlar davranış ve etikle ilgili önemli noktaları hatırlamakta daha az zorluk yaşarlar.

Etik ve kurumsal davranış kuralları örneği.

Etik ve Kurumsal Davranış Kuralları İndir

Yukarıdaki etik ve kurumsal davranış kuralları örneğini PDF belgesi olarak indirin.

Örneği İndir

Etik ve Kurumsal Davranış Kuralları Örneği:

1. Kapsayıcı olun.

Her etnik kökenden ve kimlikten insanı memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Buna herhangi bir cinsel yönelim, cinsel kimlik ve ifade, ırk, etnik ve ulusal köken, kültür, sosyal ve ekonomik sınıf, eğitim düzeyi, göçmenlik durumu, cinsiyet, yaş, büyüklük, aile durumu, siyasi görüş, din ve zihinsel ve fiziksel yetenek dahildir.

2. Anlayışlı olun.

Bir şirket olarak yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve üretmek için hepimiz birbirimize güveniyoruz. Kararlarınız, müşterilerinizi ve meslektaşlarınızı etkileyecektir ve karar verirken bu sonuçları dikkate almalısınız.

3. Saygılı olun.

Hepimiz her zaman aynı fikirde olmayabiliriz ancak anlaşmazlık, saygısızca davranmak bir için mazeret değildir. Hepimiz zaman zaman hayal kırıklığı yaşarız ancak bu hayal kırıklığının kişisel saldırılara dönüşmesine izin veremeyiz. İnsanların kendilerini rahatsız veya tehdit altında hissettikleri bir ortam üretken veya yaratıcı olamaz.

4. Kelimelerinizi dikkatli seçin.

Her zaman profesyonelce davranın. Başkalarına karşı nazik olun. Başkalarına hakaret etmeyin veya onları küçümsemeyin. Taciz ve dışlayıcı davranışlar kabul edilemez. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakiler bu davranışlara dahildir:

 • Şiddet tehditleri.
 • İtaatsizlik.
 • Ayrımcı dil ve şakalar.
 • Elektronik cihazlar veya başka yollarla cinsel içerikli veya şiddet içerikli materyallerin paylaşılması.
 • Kişisel hakaretler, özellikle de ırkçı veya cinsiyetçi terimler.
 • Hoş karşılanmayan cinsel ilgi.
 • Yukarıdaki davranışlardan herhangi birini savunmak veya teşvik etmek.

5. Taciz etmeyin.

Genel olarak, birisi sizden durmanızı isterse durun. Aynı fikirde olmadığınızda nedenini anlamaya çalışın. Görüş farklılıkları ve anlaşmazlıklar çoğunlukla kaçınılmazdır. Önemli olan anlaşmazlıkları ve farklı görüşleri yapıcı bir şekilde çözüme kavuşturmaktır.

6. Farklılıkları güçlü yönlere dönüştürün.

Çeşitlilikte güç bulabiliriz. Farklı insanların farklı konular hakkında farklı bakış açıları vardır ve bu, sorunları çözmek veya yeni fikirler üretmek için değerli olabilir. Birinin neden farklı bir bakış açısına sahip olduğunu anlamıyor olmamız, onun hatalı olduğu anlamına gelmez. Hepimizin hata yapabileceğini ve birbirimizi suçlamanın bizi hiçbir yere götürmediğini unutmayın. Bunun yerine sorunları çözmeye ve hatalardan ders almaya odaklanın.

Etik ve Kurumsal Davranış Kurallarınıza Neleri Eklemelisiniz?

Etik ve kurumsal davranış kuralları aşağıda ayrıntıları verilen birkaç önemli bölümden oluşur. Yukarıda belirttiğimiz gibi etik ve mesleki davranış kurallarının kısa bir özetinde bunların hepsini kapsayabilir veya her birini ayrıntılı olarak ele alıp çalışanların birçok durumla nasıl başa çıkacakları konusunda net olmasını sağlayabilirsiniz.

1. Çalışma ortamı.

Çalışanlar dürüst davranmalı, yasalara uymalı, profesyonel çalışma ortamını sürdürmeli ve şirket politikalarına uymalıdır. Müşterilere, iş arkadaşlarına ve ortaklara her zaman etik davranmalıdırlar.

2. Çıkar çatışmaları.

Bir şirketin itibarı, çalışanlarının eylemlerine ve dürüstlüğüne bağlıdır. Çalışanların objektif ve adil kararlar verme yeteneklerini zedeleyen ilişkilerden ve faaliyetlerden kaçınmaları önemlidir.

3. Şirket varlıklarının korunması.

Çalışanlar her zaman fiziksel, fikri ve elektronik veya dijital mülkler de dahil olmak üzere şirket varlıklarını koruyacak şekilde hareket etmelidir.

4. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele.

Bir şirketin güvenilirliğini ve itibarını korumak için dürüstlük esastır. Çalışanlar işlerini her zaman adil, dürüst ve yasalara uygun şekilde yapmalıdır.

5. Katılım ve dakiklik.

Çalışanların düzenli ve zamanında katılım göstermeleri beklenmektedir. Bu, her gün başlangıç saatinde ofiste çalışmaya hazır olmak anlamına gelir. Devamsızlık ve gecikme, diğer çalışanlara ve şirkete yük oluşturur.

6. Haber vermeden devamsızlık.

Hastalık veya kaza nedeniyle çalışamayacak durumda olan çalışanların durumu amirlerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu, şirketin kendi görevlerinin kapsamını ayarlamasına ve başkalarının onların yokluğunda çalışmaya devam etmesine yardımcı olmasına olanak tanır.

Bir çalışanın işverenden izin almadan veya haklı bir sebebe dayanmaksızın arka arkaya iki iş günü, bir ay içinde iki kez herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda toplam üç iş günü işine devam etmemesi işverene bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı tanır.

7. Genel taciz ve cinsel taciz.

Bu şirket, ayrımcılığın ve yasa dışı tacizin olmadığı bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıdır. Bir bireyin cinsiyetine, ırkına, etnik kökenine, yaşına, dinine veya yasal olarak korunan herhangi bir özelliğine dayalı eylemlere, sözlere, şakalara veya yorumlara tolerans gösterilmez.

8. İş yerinde cep telefonu kullanımı.

Acil durumlar dışında, çalışma saatleri sırasında kişisel cep telefonu kullanımı önerilmez.

9. Giyim kuşam.

Çalışanların müşterilerle veya potansiyel müşterilerle çalışırken profesyonel görünmesi önemlidir. Çalışanlar, işletmeye ve pozisyonlarına uygun giyinmiş ve bakımlı olmalıdır.

10. Madde bağımlılığı.

Kontrole tabi kötüye kullanılan maddelerin şirket mülkünde üretimi, dağıtımı, bulundurulması, satışı veya satın alınması yasaktır. Şirket mülkünde yasa dışı uyuşturucu, alkol veya kötü amaçlı maddelerin etkisi altında olmak yasaktır. Performansı düşüren reçeteli ilaçların etkisi altındayken çalışmak yasaktır.

11. Tütün ürünleri.

İzin verilen alanlar dışında şirket arazisinde tütün ürünlerinin kullanılması kesinlikle yasaktır.

12. İş yerinde internet kullanımı.

Çalışanlar, şirket işlerini yürütmek amacıyla gerekli bilgilere erişmek için uygun olduğunda interneti kullanabilir. İnternet kullanımı, şirketin bilgisayar ağını bozmamalı veya zarar vermemelidir. İnternet kullanımı, çalışanın üretkenliğine engel olmamalıdır.

Çıkar Çatışması Hakkında Davranış Kuralları Konuları:

 • Kurumsal varlık katkıları.
 • Kamu görevine aday olmak.
 • İçeriden bilgi ticareti ve mali çıkarlar.
 • Çalışanların iş ilişkisi içinde olduğu şirketlere yapılan yatırımlar.
 • Çalışanların siyasi çıkarları.
 • Diğer şirketlerdeki önemli mali çıkarlar.
 • Menkul kıymet işlemleri.
 • Kredi almak.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Hakkında Davranış Kuralları Konuları:

 • Hükümetlerle iş yapmak.
 • Hizmet sağlayıcıların seçimi ve sürdürülmesi.
 • Hediyeler ve ağırlamaların kabul edilmesi.
 • Krediler, rüşvetler ve komisyonlar.
 • Eski çalışanlarla ilişkiler.
 • Ayrılan ve eski çalışanların yükümlülükleri.
 • Rakiplerle etkileşim.
 • Bağlı kuruluşlarla, uluslararası kuruluşlarla ve müşterilerle ilişkiler.

Şirket Varlıkları Hakkında Davranış Kuralları Konuları:

 • Doğru kayıtların hazırlanması, muhafaza edilmesi ve açıklanması.
 • Bilgi güvenliği.
 • İletişim ve bilgi teknolojisi sistemlerinin korunması.
 • Harici iletişimin korunması.
 • Şirket mülkünün kullanımı.
 • Başkalarına ait olan mülklerin kullanılması.
 • Tesis güvenliği.
 • Fikri mülkiyetin korunması.

Etik ve Kurumsal Davranış Kuralları Nasıl Yazılır?

1. Misyon beyanınızı ve temel değerlerinizi gözden geçirin.

Etik kuralların amacı, çalışanların şirket veya kuruluşun değerlerine uygun kararlar almasına yardımcı olmaktır. Bu, misyon beyanınıza ve temel değerlerinize dahil edilmelidir, dolayısıyla ideal bir başlangıç noktasıdır.

2. Paydaşlarla konuşun.

Yönetim, çalışanlar ve müşteriler, şirketin korunması gereken değerlerinin ne olduğunu düşünüyor? Kurallarınızın şirketin neyi temsil ettiğini yansıttığından emin olmak için ilgili herkesten görüş alın. Kendi davranış kurallarının nasıl görüneceğine dair fikir edinmeleri için hepsinin bir davranış kuralları şablonuna bakmasını sağlayabilirsiniz.

3. Geçmişteki etik sorunları gözden geçirin.

Şirketiniz geçmişte etik konusunda nerede bocaladı? Nerede öne çıktı? Sorunlu alanlara dikkat çekin ve halihazırda sahip olduğunuz güçlü yönleri vurgulayın.

4. Diğer şirketlerin nerede bocaladığını görün.

Sektörünüzdeki diğer şirketlerin yakın zamanda etik başarısızlıkları oldu mu? Kodunuzda bu konuları ele alarak aynı tuzaklara düşmekten kaçının.

5. Giriş ve tartışma için bir kural listesi taslağı oluşturun.

Herkesi taslak üzerinde tartışmaya ve görüş bildirmeye davet ederek etik kuralların içeriğine karar vermelerine yardımcı olma şansı verin.

6. Son bir taslak oluşturun ve paylaşın.

Nihai taslağı onayladıktan sonra bunu kuruluş genelinde paylaşın. Ayrıca bunun bir kopyasının çalışan el kitabınıza eklendiğinden emin olun.

Çalışma Ortamı Hakkında Davranış Kuralları Konuları:

 • Eşit fırsat.
 • Ayrımcılık ve taciz.
 • Şiddet politikası.
 • Güvenlik politikası.
 • Madde bağımlılığı.
 • Kumar politikası.
 • Gizlilik politikası.
 • Suistimal açıklaması ve politikası.

Etik ve Kurumsal Davranış Kuralları Örnekleri:

Şirket

Etik Kuralları

Alphabet

Alphabet, bağlı kuruluşları ve kontrol edilen iştiraklerinin ("Alphabet") çalışanları doğru olanı yapmalı; yasalara uymalı, onurlu davranmalı ve iş arkadaşlarına nezaket ve saygıyla yaklaşmalıdır.

Hershey

Hangi işi nerede yaparsanız yapın, siz Hershey'siniz. Her iş ilişkisini, her işlemi ve her ürünü izlerken bunu düşünün ve eylemlerinizin her zaman değerlerimizi yansıttığından emin olun.

Starbucks

Starbucks, tüm ortaklarımıza itibarımızı etkileyecek kararlar alma yetkisi verir. İş yerindeki bireysel eylemler, dünyanın Starbucks'a bakış açısını şekillendirir; bu nedenle, her birimizin Starbucks Misyonu’muzun sorumluluğunu üstlenmemiz ve her durumda etik davranmamız çok önemlidir.

Under Armour

Doğru Kararı Verin. Göründüğü kadar basit. Büyük ya da küçük bir kararla karşı karşıya kaldığınızda daima etik açıdan doğru olduğunu bildiğiniz şeyi yapın ve elbette her zaman yasalara uyun.

Verizon

Büyüklüğün değil, en iyinin gücümüz olduğunu biliyoruz. Bürokrasi bir düşmandır. Her gün “küçük” kalmak ve bürokrasiyi dışarıda tutmak için mücadele ediyoruz.

Etik Kurallarının Önemi:

Etik kuralları önemlidir çünkü çalışanların veya kuruluş üyelerinin açıkça belirtilmiş bir kural veya doğrudan denetim olmadığında bile şirket değerlerine uygun kararlar almasına yardımcı olur. Etik kurallar, işletmelerde karar alma sürecini iyileştirebilir ve çalışanların özerk olmasını kolaylaştırabilir.

Kılık Kıyafet Yönetmeliği

Fikir edinmek için aşağıdaki kılık kıyafet yönetmeliği örneğimizi okuyun.

SSS:

Beş etik kural nedir?

 • Bütünlük.
 • Objektiflik.
 • Profesyonel yeterlilik.
 • Gizlilik.
 • Profesyonel davranış.

Bir proje yöneticisinin neden etik ve mesleki davranış kurallarına ihtiyacı vardır?

Etik kuralları önemlidir çünkü çalışanların veya kuruluş üyelerinin, açık bir kural veya doğrudan denetim olmadığında bile şirket değerlerine uygun kararlar almasına yardımcı olur. Etik kurallar, bir işletmede karar alma sürecini iyileştirebilir ve çalışanların özerk olmasını kolaylaştırabilir.

Kurumsal davranış kurallarına örnek verilebilir mi?

Kurumsal davranış kuralları, bir şirket çalışanlarının iş yerinde günlük olarak nasıl davranması gerektiğini açıkça tanımlayan resmi bir belgedir.

Etik kuralları ile kurumsal davranış kuralları arasındaki fark nedir?

Etik kuralları geniş kapsamlıdır ve çalışanlara veya üyelere, bir işletmede veya kuruluşta ne tür davranış ve kararların kabul edilebilir olduğu ve teşvik edildiği konusunda genel bir fikir verir. Davranış kuralları daha odaklıdır. Çalışanların veya üyelerin belirli durumlarda nasıl davranması gerektiğini tanımlar.

Üç ana etik kuralı kategorisi veya türü nedir?

 • Müşterilere karşı görevler.
 • Kamuya karşı görevler.
 • Şirkete karşı görevler.

Etik kurallarında neler yer alır?

Bu, iş politikalarınıza ve sektörünüze bağlıdır. Genel olarak etik kuralları, bir çalışanın güvenilir, saygılı, sorumlu, adil, nazik ve iyi vatandaş olmasını beklediğinizi belirttiğiniz altı evrensel ahlaki değeri içermelidir. Ayrıca işletmenizin çeşitliliği, çevreci uygulamaları ve uygun kıyafet kurallarını desteklediği de eklenebilir.

Yazılı etik kuralları nedir?

Etik kuralları, iş yerinde etik davranışlara rehberlik etmeye yardımcı olur. Bir çalışan veya çalışan grubunu, bir karar vermesi gerektiğinde etik kurallara başvurabilir. Etik kuralları aynı zamanda değerleri ve beklentileri yeni çalışanlara da aktarır.

Etik kuralları yasal olarak zorunlu mudur?

Bu işinize bağlıdır. Ancak birçok işletmenin etik kurallar oluşturması gerekmektedir.

Şirketimin davranış kuralları ile etik kurallarını birleştirebilir miyim?

Evet. Çoğu durumda büyük oranda benzerlikler barındırdığı için işletmeler bu belgelerin her ikisini de tek bir belgede birleştirir. Bu politikaları iki ayrı belge olarak sunan işletmeler çok nadirdir. Teknik olarak farklı belgeler olsalar da eğer ellerinde tek bir belge varsa çalışanlar davranış ve etikle ilgili önemli noktaları hatırlamakta daha az zorluk yaşarlar.

Etik kurallarının bazı örnekleri nelerdir?

 1. Alphabet - Alphabet, bağlı kuruluşları ve kontrol edilen iştiraklerinin ("Alphabet") çalışanları doğru olanı yapmalı; yasalara uymalı, onurlu davranmalı ve iş arkadaşlarına nezaket ve saygıyla yaklaşmalıdır.
 2. Hershey - Hangi işi nerede yaparsanız yapın, siz Hershey'siniz. Her iş ilişkisini, her işlemi ve her ürünü izlerken bunu düşünün ve eylemlerinizin her zaman değerlerimizi yansıttığından emin olun.
 3. Starbucks - Starbucks, tüm ortaklarımıza itibarımızı etkileyecek kararlar alma yetkisi verir. İş yerindeki bireysel eylemler, dünyanın Starbucks'a bakış açısını şekillendirir; bu nedenle, her birimizin Starbucks Misyonu’muzun sorumluluğunu üstlenmemiz ve her durumda etik davranmamız çok önemlidir.

Etik kuralların davranış kurallarından ne farkı var?

Etik kuralları veya mesleki etik kuralları, genellikle bir dizi genel kural veya değerden oluşur. Davranış kuralları politikası ise genellikle daha spesifiktir ve belirli durumlarda nasıl tepki verileceği konusunda yönergeler sunar. Bir davranış kuralı örneği, rüşvet kabul etmeyi veya teklif etmeyi açıkça yasaklayan bir kural olabilir.

Etik kurallar mesleğe göre değişir mi?

Farklı sektörlere/işletmelere yönelik etik kuralları arasında benzerlikler olsa da mevcut benzersiz çalışma ortamlarına bağlı olarak arada farklılıklar da olacaktır. Örneğin; hemşirelik etik kuralları, muhtemelen mühendislik etik kurallarından farklı konuları ele alacaktır, ancak yine de bazı benzerlikler olacaktır.

Benzer Yazılar

İşveren Tarafından Fesih Bildirimi

Dört örnek ve ücretsiz indirilebilir şablon ile fesih bildirimi yazmak artık çok kolay.

Başvurduğunuz İçin Teşekkürler Maili

Ücretsiz indirilebilir şablon ile iş başvurusunda bulunanlara teşekkür mektubu.

En İyi 10 Ücretsiz İş İlanı Sitesi

Türkiye’deki en iyi ücretsiz iş ilanı sitelerini keşfedin.

Çalışanlara Teşekkür Mektubu

Ücretsiz olarak indirilebilen bir şablon ile çalışanlara teşekkür mektubu.

C-Level Yönetimi Nedir?

Yaygın C-level pozisyonlar, temel beceriler, adım adım bir rehber ve sık sorulan sorularla birlikte C-Level Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinin.