C-Level Yönetimi Nedir?

C-level yönetimi, aynı zamanda "C-level yöneticiler" veya "C-suite" olarak da bilinir. Bu yönetim seviyesindeki iş ünvanları, CEO ve CFO'da olduğu gibi genellikle "C" harfi ile başladığı için bu seviye "C-Level" olarak adlandırılır. C-suite'te pozisyon sahibi olan yöneticiler, işletme içinde kendi alanlarının veya departmanlarının başındadır. İşletme içinde çok fazla etkiye ve stratejik sorumluluğa sahiptirler. Bu sorumluluklardan bazıları şunlardır:

 • Stratejik planlama.
 • Stokla ilgili kararlar.
 • Görev tayini.
 • Karar almak için alt düzey yönetimden ve çalışanlardan bilgi toplama.
 • Kendi aralarında iş birliği.
 • Yöneticiler de dahil olmak üzere çalışanların işe alınması ve işten çıkarılması.

C-level yönetimi, liderlik yapmaları ve işletmenin sorunsuz çalışmasını sağlamaları sebebiyle her işletme için gereklidir. C-level yöneticilerin maaşları, genellikle diğer çalışanlardan daha yüksektir çünkü iş yükleri çok daha fazladır ve tüm işletmeyi etkileyen önemli kararlar alma sorumluluğu onlardadır. C-suite pozisyonuna ulaşmak için genellikle sahada veya şirkette yıllarca deneyim edinmek gerekir.

Yaygın C-Level Pozisyonlar:

Görev Ünvanı

Şirketteki Rolü

İcra Kurulu Başkanı (CEO)

Diğer tüm C-level yöneticilerin bağlı olduğu en üst düzey pozisyon. Sorumlulukları arasında işletmeyi bir bütün olarak denetlemek, üst düzey politika ve planlarla ilgilenmek, işletmenin hedef ve stratejilerini belirlemek ve herhangi bir plan, strateji veya proje hakkında nihai kararı vermek yer alır.

Operasyon Direktörü (COO)

Genellikle CEO'nun hemen altında bir pozisyona sahiptir. Sorumlulukları, günlük operasyonları denetlemek ve işletmenin plan ve stratejilerinin uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Mali İşler Müdürü (CFO)

Finans ve muhasebe departmanlarını denetler. Sorumlulukları arasında bütçeleme, tahmin, raporlama, uyum faaliyetleri, uzun vadeli finansal planlama, risk analizleri ve işletmenin genel finansal durumunun yönetilmesi yer alır.

Bilişim Kurulu Başkanı (CIO)

Bilgi teknolojisi departmanının yanı sıra işletmenin tüm bilgisayarlarını denetler. Sorumlulukları arasında stratejik planlama, işletmenin değerinin artırılması, donanım ve yazılım seçimi ve teknoloji yoluyla müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi yer almaktadır.

Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO)

Genellikle CIO'nun görevleriyle örtüşen CTO, bilgi sistemleri ve teknoloji gelişimini denetler. Bir şirkette hem CIO hem de CTO varsa CTO, CIO'ya düşen IT altyapısının yönetiminden ziyade inovasyona odaklanır. Sorumlulukları arasında yeni teknolojik, ürün ve özellik geliştirmelerinin denetlenmesi de yer alır.

Pazarlama Kurulu Başkanı (CMO)

Pazarlama departmanını denetler. Sorumlulukları; markayı yönetmek, ürün konumlandırmasını denetlemek, pazarlama stratejileri hazırlamak, müşteri iletişimlerini ve e-posta kampanyalarını denetlemek, sektör araştırması yapmak ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen yatırım getirisini (ROI) denetlemektir.

İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO)

İK departmanını ve işletme içindeki insanları denetler. Sorumlulukları; başarılı bir işe alım süreci oluşturmak, çalışanları eğitmek ve değerlendirmek, çalışanların gelişimini, terfisini, elde tutulmasını denetlemek ve uzun vadeli İK stratejilerini yönetmektir.

Baş İçerik Yöneticisi (CCO)

Genellikle pazarlama veya halkla ilişkiler departmanlarında çalışır ve CMO ile iş birliği yapabilir. Sorumlulukları arasında marka tonunu, sesini ve konumunu belirlemek, içerik üreticiliğini yönetmek ve sosyal medya iletişimini denetlemek yer alır.

Baş Uyum Görevlisi (bu da CCO)

Uyum departmanını denetler. Sorumlulukları arasında işletmenin yürürlükteki tüm kurallar, yönetmelikler, politikalar ve yasalarla uyumlu olmasını sağlamak ve uyumluluğu korumak için politika ve standartları uygulamak yer alır.

Baş Güvenlik Sorumlusu (CSO)

Güvenlik departmanını denetler. Sorumlulukları arasında güvenlik protokolleri geliştirmek ve hem siber hem de fiziksel güvenliği sağlamak için güvenlik programlarını ve politikalarını yönetmek yer alır. Bazen bir işletmede CSO, fiziksel güvenliği denetlerken siber güvenlikten sorumlu olacak bir Baş Bilgi Güvenliği Yöneticisi (CISO) de olabilir.

Baş Veri Sorumlusu (CDO)

Genellikle bilgi teknolojisi departmanında çalışır. Sorumlulukları arasında verilerin toplanması, analiz edilmesi ve işletmeye fayda sağlamak için dahili olarak kullanılması yer alır.

Baş İnovasyon Sorumlusu (CINO)

Genellikle araştırma ve geliştirme departmanını denetler. Sorumlulukları arasında yeni fikirler üretmek, inovasyon fırsatlarını tespit etmek ve şirketi geleceğe doğru ilerletmek yer alır.

Baş Bilgi Yönetimi Sorumlusu (CKO)

Genellikle göz ardı edilen bir pozisyondur. Sorumlulukları; müşteri ve pazar mesajlarına yönelik bilgi geliştirmek, fikri mülkiyet politikalarını denetlemek ve işletmenin bilgi ihtiyacına ve çalışanların inovasyon, pazarlama, satış ve işletmenin diğer yönlerini yürütmek için bilgiyi nasıl kullanacağına odaklanmaktır.

Baş Çevre Görevlisi (CGO)

Popülerliği giderek artsa da diğerlerine göre daha az yaygın bir pozisyondur. Sorumlulukları arasında işletmenin karbon ayak izini azaltmak, enerji tasarruflu veri merkezleri inşa etmek, e-atıkları azaltmak, çevre dostu politikalar geliştirmek ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarını karşılamak yer alır.

C-Level Yönetimi için Gereken Temel Beceriler:

 • İşletme uzmanlığı.
 • İlgili alanda uzmanlık (örneğin, finans veya pazarlama).
 • Liderlik.
 • Stratejik düşünce yapısı.
 • Değişim yönetimi.
 • Ekip oluşturma.
 • Eleştirel düşünme.
 • Karar verme.
 • Çatışma yönetimi.

C-Suite Altındaki Çalışan Düzeyleri:

C-level yönetimi, genellikle iş hiyerarşisinin en üstünde yer alır ve yalnızca yönetim kuruluna ve kuruculara rapor verir. C-suite'in altındaki çalışan seviyeleri, genellikle şirketlerin kurumsal yapısına göre değişkenlik gösterir, ancak çoğunlukla şunları içerir:

 • V-level yönetimi: C-level yönetimine rapor veren Başkan Yardımcıları (VP'ler) ve Kıdemli Başkan Yardımcıları (SVP'ler).
 • D-level yönetimi: V-level yönetimine rapor veren çeşitli departmanlardaki direktörler (örn. Satış Direktörü).
 • B-level yönetimi: D-level yönetimine rapor veren orta düzey müdürler (örn. Satış Müdürü).

C-Level Yönetici Nasıl Olunur?

1. Derinlemesine bir eğitim geçmişi oluşturun.

C-level adaylarının sağlam bir liderlik temelinin yanı sıra MBA veya pozisyonlarıyla ilgili bir yüksek lisans derecesine sahip olmaları önemlidir.

2. Kapsamlı bir iş deneyimi kazanın.

Birçok C-level yönetici, işletme yönetimini tüm yönleriyle ele alan kapsamlı bir sektör uzmanlığına sahiptir. Bu nedenle C-suite'e ulaşmak isteyen herkesin çok yıllık bir iş deneyimine sahip olması gerekir. Bir C-level adayı inisiyatif almalı ve liderlik ve yöneticilik rollerine terfi etmeye çalışmalıdır. Bu rollerde çalışarak güvenilirlik, dürüstlük ve karar verme becerilerinde deneyim kazanmak oldukça önemlidir.

3. Yönetici rolüne ulaşmak için başarılarınızın takibini yapın.

Yönetici pozisyonuna ulaşmak için hedeflerinizi yöneticinizle görüşebilir ve hedeflerinizi gözden geçirmenize yardımcı olacak bir mentordan faydalanmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca başarılarınızın takibini yapmalı ve işletme içindeki değerinizi gösteren ölçülebilir veriler toplamalısınız. C-level bir role doğru ilerlediğiniz bu yolda liderlik rollerine başvururken özverinizi, iş ahlakınızı ve inisiyatifinizi göstermek için bu bilgileri öz geçmişinizde kullanmalısınız.

4. Mesleki profilinizi geliştirin.

Görünürlüğünüzü artırmak ve C-level bir pozisyona yakışan harika bir aday duruşu sergilemek için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurun:

 • Profesyonel bir blog oluşturun ve onu LinkedIn profilinize bağlayın. Uzmanlık alanınızla ilgili düzenli olarak yazılar yazın.
 • Diğer sitelerde veya dergilerde yayınlanmak üzere makaleler yazın.
 • Konferanslarda ara oturumları sunmayı teklif edin.
 • LinkedIn profilinizi güncel tutun ve düşünce liderliği faaliyetlerinizi düzenli olarak yayınlayın.
 • Düşünce liderliğinizi tartışmak ve göstermek için YouTube'da mini dersler oluşturun.
 • Uzmanlık alanınızla ilgili bir konuda kitap yazın ve Amazon ve diğer sitelere yükleyin.

Düşünce Liderliği Nedir?

Düşünce Liderliği bir içerik pazarlaması yöntemidir. Kişi, müşterilerin belirli bir konuda akıllarına takılan sorularını yanıtlamak için yeteneklerini, deneyimlerini ve uzmanlık alanlarına olan tutkularını kullanabilir. Bu yanıtlar, genellikle blog veya YouTube videosu gibi hedef kitlenin tercih ettiği bir formatta sunulur.

SSS:

C seviye yönetici ne demek?

C seviye yöneticiler, bir kuruluştaki en yüksek yönetim pozisyonuna sahiptir ve genellikle kendi alanlarının veya departmanlarının başındadır. Bu yönetim düzeyindeki iş ünvanları, genellikle CEO veya CFO'da olduğu gibi "C" harfiyle başladığı için "C-level" olarak adlandırılır.

C-level management ne demek?

Yönetimin en üst seviyesi "C-level" olarak bilinir. Bu seviyedeki yöneticiler, işi büyük ölçüde etkileyen kararlar alırlar. Çeşitli C-level iş ünvanları vardır ve her birinin kendine ait bir rolü bulunur.

C-level yöneticiler ne kadar kazanıyor?

C-level yönetici maaşları, genellikle şirketin büyüklüğüne, sektöre ve deneyime bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak günümüz şartlarında bazı C seviye yöneticilerin aylık ortalama maaşları aşağıdaki gibidir:

 • İcra Kurulu Başkanı (CEO): 126.200 TL.
 • Operasyon Direktörü (COO): 104.200 TL.
 • Mali İşler Müdürü (CFO): 95.300 TL.
 • Bilişim Kurulu Başkanı (CIO): 92.200 TL.
 • Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO): 87.300 TL.
 • Pazarlama Kurulu Başkanı (CMO): 82.900 TL.

Başkan Yardımcısı C-level pozisyonlar arasında sayılır mı?

Hayır. Başkan Yardımcısı veya VP, V-level yönetiminin bir parçası olarak kabul edilir ve doğrudan C-level'e rapor verir.

B level yönetici nedir?

B-level yöneticiler, C-level yöneticilerin üç basamak altında yer alan ve D-level yönetimine rapor veren orta düzey müdürlerdir (örn. Satış Müdürü).

C-level unvanlar nelerdir?

 • İcra Kurulu Başkanı (CEO).
 • Operasyon Direktörü (COO).
 • Mali İşler Müdürü (CFO).
 • Bilişim Kurulu Başkanı (CIO).
 • Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO).
 • Pazarlama Kurulu Başkanı (CMO).
 • İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO).
 • Baş Veri Sorumlusu (CDO).

Yönetici seviyeleri nelerdir?

 • C-level yönetimi: İş hiyerarşisinin en üstünde yer alır.
 • V-level yönetimi: C-level yönetime rapor veren Başkan Yardımcıları (VP'ler) ve Kıdemli Başkan Yardımcıları (SVP'ler).
 • D-level yönetimi: V-level yönetime rapor veren çeşitli departmanlardaki direktörler (örn. Satış Direktörü).
 • B-level yönetimi: D-level yönetime rapor veren orta düzey müdürler (örn. Satış Müdürü).

C-level yönetici pozisyonuna nasıl ulaşabilirim?

C-level yönetimi pozisyonuna ulaşmak için kapsamlı bir iş deneyimine ve yüksek düzeyde eğitime ihtiyacınız olacaktır. C-level yöneticiler, genellikle pozisyonlarıyla ilgili bir yüksek lisans derecesine veya genel bir MBA derecesine sahiptir.

Hedeflerinizi yöneticinizle görüşün. Böylece uygun olan herhangi bir yönetici pozisyonundan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca başarılarınızın takibini yapmalı ve işletme içindeki değerinizi gösteren ölçülebilir veriler toplamalısınız. Daha sonra bu verileri öz geçmişinizde kullanarak yöneticilik pozisyonlarına başvurabilir ve C-suite'e kadar ilerleyebilirsiniz.

Yönetim türlerinden üç tanesi nedir?

 • Otokratik (çok kontrolcü, iş yerinde tüm kararları verir).
 • Demokratik (çalışanın fikir sunmasını teşvik eder ve karar almada kullanır).
 • Laissez faire (tamamen serbest, karar alma ve sorun çözme süreçlerini çalışanlara bırakır).

Bir şirketteki en yüksek pozisyon nedir?

İcra Kurulu Başkanı (CEO), aynı zamanda yönetim kurulu başkanıysa bir şirketteki en yüksek pozisyona sahiptir. Eğer değilse yönetim kurulu başkanı, şirketteki en yüksek pozisyona sahip olur ve CEO ondan sonra gelir.

Bir şirkette yönetici, müdürden daha mı yüksektir?

Teknik açıdan bakıldığında yönetim gerektiren herhangi bir pozisyon, yönetici pozisyonu olarak kabul edilir. Çünkü yönetici, bir kuruluşta idari veya denetim yetkisine sahip bir birey olarak tanımlanır. Ancak yönetici seviyesi içinde de bir müdürler hiyerarşisi vardır.

CFO mu daha yüksek, COO mu?

Genellikle COO, CEO'nun altındaki en yüksek ikinci pozisyona sahiptir. Ancak hem CFO hem de COO, doğrudan CEO'ya rapor verir ve her ikisi de yönetim kurulunda yer alır.

Yöneticilerin üstünde hangi rütbeler var?

Kurumsal hiyerarşide sadece yönetim kurulu ve kurucular, C-level yöneticilerin üstünde yer alır.

Yönetim Kurulu Başkanı CEO'dan daha mı yüksek?

CEO aynı zamanda yönetim kurulunda başkan pozisyonunda değilse, evet.

Yönetici pozisyonu olarak ne kabul edilir?

Yönetici, bir kuruluşta idari veya denetleyici yetkiye sahip olan kişi olarak tanımlanır. Dolayısıyla birçok şirket C-suite'teki pozisyonları, yönetici pozisyonu olarak görse de yönetim gerektiren tüm pozisyonlar, yönetici pozisyonudur. Buna C seviyesi, V seviyesi, D seviyesi ve B seviyesi dahildir.