İşveren Tarafından Fesih Bildirimi Örnek Şablon:

[Bildirimin Düzenlendiği Tarih]

Sayın [Çalışan Adı],

[Şirket adı] ile olan iş ilişkinizin [feshin geçerli olduğu tarih] itibariyle sona ereceğini bildirmek isteriz.

Aşağıda sayılan neden(ler)den dolayı iş akdiniz feshedilmiştir:

[Fesih için gerçek nedenleri listeleyin].

Bu karar geri alınamaz.

[Varsa kullanılmayan izinler için ödeme, kıdem tazminatı, borçlu olunan maaş vb. dahil olmak üzere alacakları tazminatı listeleyin] tarafınıza ödenecektir.

Sağlık sigortanız, [sağlık yardımlarına ne olacağına dair açıklama].

[İade edilecek tüm şirket mülklerini listeleyin] iade etmenizi talep ederiz.

Ayrıca [çalışanın imzaladığı gizlilik politikası veya rekabet etmeme sözleşmesi gibi anlaşmaları listeleyin] imzaladığınızı hatırlatmak isteriz.

İmzaladığınız politikalar, tazminatınız, sosyal haklarınız veya şirket mallarının iadesi ile ilgili sorularınız varsa lütfen [genellikle İK'dan birinin iletişim bilgileri ve adı] ile iletişime geçin.

Saygılarımla,

[Fesih işlemini gerçekleştiren kişinin adı]

İşveren Tarafından Fesih Bildirimi İndir:

Microsoft Word formatındaki bu ücretsiz işveren fesih bildirimini indirin.

Şimdi İndir

Fesih Bildirimi Örnekleri:

Aşağıdaki örnek fesih bildirimleri, yalnızca fikir vermek içindir. Yazılı fesih bildirimi örneği göndermeden önce hukuk müşavirinize danışın. Özellikle nedene dayalı örnek bir fesih bildirimi kullanmayı planlıyorsanız üzerinde durumunuza uygun olacak şekilde değişiklik yapılabilir.

1. Çalışana verilen basit sebepsiz fesih bildirimi.

29/10/2017

Sayın Deniz Öztürk,

Yılmazlar Ltd. Şti. ile olan iş akdinizin 29/10/2017 tarihi itibariyle feshedileceğini bildirmek isteriz. Bu karar geri alınamaz.

Bu ay için son maaş miktarınız ve kalan izin ücretleriniz tarafınıza ödenecektir. Ekteki ibranameyi imzalayıp tarafımıza ilettikten sonra 35,000 TL tutarında bir kıdem tazminatı alacaksınız.

Sağlık sigortanız 90 gün daha yürürlükte kalacaktır.

Gün içinde şirket laptopunu, giriş kartını ve cep telefonunu iade etmeniz istenmektedir.

Ayrıca bir gizlilik sözleşmesi imzaladığınızı hatırlamak isteriz. Lütfen ekteki kopyayı inceleyin.

Tazminat, sosyal haklar, şirket mülkleri veya imzaladığınız politikalar hakkında sorularınız varsa lütfen 0 (212) 123 45 67 numaralı telefondan Melis Kaya ile iletişime geçin.

Saygılarımla,

Ahmet Yılmaz

2. Sebepsiz işveren fesih bildirimi örneği (personel sayısını azaltma).

1/10/2020

Sayın Deniz Öztürk,

Bu iş akdi fesih mektubu ile ArtıPlus Ltd. şirketindeki işinizin 29/10/2020 tarihi itibariyle sona ereceğini bildiririz. Bu karar nihaidir ve değiştirilmeyecektir.

İş akdiniz aşağıda sayılan nedenlerden dolayı feshedilmiştir:

Son ekonomik koşullar, satışlarda önemli bir düşüşe neden olmuş ve ArtıPlus'ta yüzde 20'lik bir işgücü azaltımı gerektirmiştir. Ne yazık ki, sizin pozisyonunuz azaltımdan etkilenmiş ve bu pozisyonun kaldırılması yönünde karar verilmiştir.

Son gününüzün akabinde son maaş miktarınız ve kalan izin ücretiniz tarafınıza ödenecektir. Ayrıca ekteki ibranameyi imzalanıp geri vermeniz durumunda 25,000 TL tutarında bir kıdem tazminatı alacaksınız.

Sağlık sigortanız, feshinizin yürürlüğe girmesinden sonra 180 gün boyunca yürürlükte kalacaktır.

Son iş gününüzde şirket aracını, giriş kartını ve cep telefonunu iade etmeniz istenmektedir.

Ayrıca gizli bilgileri ifşa etmenizi yasaklayan bir dizi sözleşme imzaladığınızı hatırlatmak isteriz. Lütfen ekteki kopyaları inceleyin.

Bu mektupla ilgili sorularınız varsa lütfen 0 (216) 666 77 88 numaralı telefondan Ali Demir ile irtibata geçiniz.

Saygılarımla,

Kerem Kartal

3. İşveren tarafından haklı nedenle fesih bildirimi örneği (hizmet).

28/10/2018

Sayın Deniz Öztürk,

Bu fesih bildirimi ile Zirve İnovasyon AŞ. şirketindeki işinizin 29/10/2018 tarihi itibariyle sona ereceğini bildiririz. Bu karar geri alınamaz.

Aşağıdaki nedenlerden dolayı iş akdinizi feshetmeye karar verdik:

29/10/2018 tarihinde izinsiz olarak işe gelmediniz. O tarihte devamsızlığınızın şirket politikasını ihlal ettiğine dair resmi bir yazılı uyarı aldınız.

18/10/2018 tarihinde yine izinsiz olarak işe gelmediniz. O zaman ikinci bir uyarı aldınız ve bir yıl içinde üçüncü bir vakanın feshinizle sonuçlanacağı konusunda bilgilendirildiniz.

28/10/2018 tarihinde üçüncü kez izinsiz olarak işe gelmediğiniz için iş akdiniz feshedildi.

Bu iş akdi fesih mektubuna son maaşınız da dahildir.

Sağlık sigortanız 60 gün süreyle yürürlükte kalacaktır.

Dizüstü bilgisayarlar, anahtarlar ve kitaplar gibi şirket mülklerini gün bitmeden iade etmeniz istenmektedir.

Ayrıca bir rekabet etmeme sözleşmesi imzaladığınızı hatırlatmak isteriz. Lütfen ekteki kopyayı inceleyin.

Tazminat, sosyal haklar, şirket mülkü veya imzaladığınız politikalar hakkında sorularınız varsa lütfen 0 (312) 444 55 66 numaralı telefondan Aylin Yılmaz ile iletişime geçin.

Saygılarımla,

Mehmet Çetin

4. Düşük performans nedeniyle hizmet akdi fesih bildirimi örneği.

28/10/2021

Sayın Deniz Öztürk,

Nova Enerji Çözümleri AŞ. ile olan iş ilişkinizin 29/10/2021 tarihi itibariyle sona ereceğini bildirmek isteriz. Bu karar geri alınamaz.

İş akdiniz aşağıda belirtilen performansa dayalı nedenlerden dolayı feshedilmiştir:

01/07/2021'de performans koçluğu aldınız ve Nova Enerji Çözümleri AŞ. ile istihdamınızın devam etmesi için performansınızı geliştirmeniz gerektiği konusunda bilgilendirildiniz. 25/08/2021 tarihinde ikinci bir uyarı aldınız ve 60 gün içinde performansınızı iyileştirmemeniz halinde iş akdinizin feshedileceği konusunda bilgilendirildiniz.

Üzerinde anlaşmaya varılan performans hedeflerini karşılayamadınız. Sonuç olarak, iş akdiniz feshedilmiştir.

Bu ayki son maaşınız yedi gün içinde tarafınıza ödenecektir. Ekteki ibranamenin imzalı bir kopyasını aldıktan sonra 15,000 TL tutarında bir kıdem tazminatı alacaksınız.

Sağlık sigortanız 35 gün boyunca yürürlükte kalacaktır.

Arabanız, cep telefonunuz ve kimlik kartınız da dahil olmak üzere tüm şirket mallarını gün içinde iade etmeniz istenmektedir.

Tazminat, sosyal haklar, şirket mülkü veya imzaladığınız politikalar hakkında sorularınız varsa lütfen 0 (232) 333 44 55 numaralı telefondan Berkay Toprak ile iletişime geçin.

Saygılarımla,

Ahmet Aydın

SSS:

İşveren tarafından fesih bildirimi nasıl yapılır?

İşverenler, fesih bildirimini İş Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde yapmalıdır. İşçinin iş sözleşmesini feshetmek isteyen işverenlerin izlemesi gereken bazı temel prosedürler şunlardır:

 • Fesih bildirimi yazılı olarak yapılmalı.
 • Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı.
 • Geçerli nedenler net bir şekilde belirtilmeli.
 • İşçinin kıdemine göre belirlenen ihbar süresine uyulmalı.
 • Ödenecek kıdem tazminatı ve diğer haklar bildirimde belirtilmeli.

Fesih bildirimi noterden olmak zorunda mı?

İş akdi feshinin noterden olması gerektiğine dair bir yasal zorunluluk yok. Ancak fesih bildirimini noter kanalıyla gönderirseniz feshin ispatı garanti olacaktır.

Fesih bildirimi nasıl yazılır?

 1. Çalışanın adını, kimlik numarasını, pozisyonunu ve departmanını ekleyin.
 2. Fesih işlemini gerçekleştiren müdür veya amirin adını ekleyin.
 3. Çalışanın hakkı olan her türlü kıdem tazminatı, sosyal yardım ve tazminatı ekleyin.
 4. Çalışanın iade etmesi beklenen tüm şirket mülklerini listeleyin.
 5. Çalışanın imzaladığı gizlilik veya rekabet yasağı sözleşmeleri de dahil olmak üzere tüm yasal anlaşmaları hatırlatın.
 6. Mektubu göndermeden önce hukuk müşavirinize kontrol ettirin.

Çalışana fesih bildiriminde bulunmak zorunlu mu?

Evet, İş Kanunu'na göre işverenin işçi ile arasındaki iş sözleşmesinin sona erdirmesi durumunda çalışana yazılı olarak fesih bildiriminde bulunması zorunludur.

Bir çalışanı işten çıkarmak için 5 geçerli neden nedir?

 1. Görevi kötüye kullanma.
 2. Performans veya yeterlilik sorunları.
 3. İhtiyaç fazlası.
 4. Yasal bir kısıtlamanın ihlali.
 5. Belirli süreli bir sözleşmenin sona ermesi, işi ciddi şekilde etkileyen bir kişilik çatışması veya önemli bir çıkar çatışması gibi diğer kanıtlanmış neden(ler).

Fesih bildiriminde neler yer almalıdır?

 • Feshin geçerli olduğu tarih.
 • Fesih için sebep(ler).
 • Tazminatlarının (varsa) ve sosyal haklarına ne olacağının açıklaması.
 • İade edilecek şirket mallarının bir listesi (varsa).
 • Çalışanın imzaladığı sözleşmelerin hatırlatılması (varsa).
 • Bir İK temsilcisinin iletişim bilgileri.

Çalışan fesih bildirimini imzalamalı mı?

Evet, genellikle çalışanın fesih bildirimini imzalaması beklenir. Çünkü işveren tarafından sunulan fesih bildirimi, işçiye yapılan bir resmi bildirimdir ve işçinin bu bildirimi aldığını onaylaması önemlidir. İşçinin fesih bildirimini imzalaması, bildirimin işçiye ulaştığını ve içeriğinin anlaşıldığını doğrular.

İş akdi feshi için ihbar süresi nedir?

İş Kanunu'na göre işveren iş akdini haklı sebeple ve altı iş günü içinde olmak şartıyla derhal feshedebilir. Bunun dışında kalan fesih bildirimlerinde çalışanın kıdemine göre değişiklik gösteren bir ihbar süresi vardır. İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için 6 hafta, 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için 8 haftalık bir ihbar süresi vardır.

Fesih bildirimi ne zaman kullanılmalı?

 • İş Kanunu'nun gerektirdiği durumlarda.
 • Çalışan işsizlik maaşı için uygun değilse.
 • Bir dava durumunda fesih belgesine ihtiyaç duyulduğunda.
 • Feshin çalışana açıkça belirtilmesi gerekiyorsa.
 • Çalışanın sonraki adımları hakkında bilgi vermek istiyorsanız.
 • Borçlu olunan tazminat ve yardımlar hakkında bilgi vermek istiyorsanız.

Fesih bildirimi ne zaman kullanılmaz?

Böyle bir durum pek söz konusu değil. Sadece temel bilgileri içeren ve gerçeklere bağlı kalan bir fesih bildiriminiz varsa, bunu kullanmamak için hiçbir neden yoktur. Fesih bildirimi örneğimiz her durumda kullanılabilir. Dilerseniz hukuk müşavirinize danışarak üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

Benzer Yazılar

İhbar Süresi Dilekçesi

İstifa durumunda ihbar süresi dilekçesi nasıl yazılır?

İstifa Dilekçesi

İşten ayrılmak için istifa dilekçesi nasıl yazılır?

Çalışanlara Teşekkür Mektubu

Ücretsiz olarak indirilebilen bir şablon ile çalışanlara teşekkür mektubu.

Başvurduğunuz İçin Teşekkürler Maili

Ücretsiz indirilebilir şablon ile iş başvurusunda bulunanlara teşekkür mektubu.

Liderlik Mülakat Soruları

En yaygın 15 liderlik mülakat sorusu listesi.