Tam Zamanlı İş Kaç Saattir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göre çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Bu süre, pek çok iş yerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünür. İş Kanunu’nda günlük çalışma süresi için de kısıtlamalar bulunmaktadır ve her ne şekilde olursa olsun bu süre, 11 saati aşamaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, aynı zamanda belirli iş türleri için çalışma süresini günde 7,5 saat ile sınırlandırmıştır. Bu iş türleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30. Maddesinde belirtilmektedir.

Tam Zamanlı İşler vs. Yarı Zamanlı İşler

Yarı zamanlı çalışanlar, genel olarak o iş yerindeki tam zamanlı çalışanların çalışma sürelerinin en fazla üçte ikisi oranına kadar çalışırlar. Örneğin, bir iş yerinde tam zamanlı olarak haftada 45 saat çalışılıyorsa o iş yerinde haftada 30 saat ve daha az süreyle çalışanlar yarı zamanlı çalışanlardır ve kısmi süreli iş sözleşmesine bağlıdırlar.

Şirketinizde Yarı Zamanlı Pozisyonlar Oluşturma:

Şirketinizde tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışan pozisyonlarına sahip olmanın çeşitli avantajları vardır.

Kapsamlı sosyal yardımlardan yararlanamayan bazı çalışanlara sahip olarak paradan tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca çalışma saatlerinin sınırlı olması, hem sizin hem de yarı zamanlı çalışanın yararına olabilir.

Örneğin, programınızda belirli günlerde ve belirli saatlerde doldurmanız gereken boşluklar varsa bu boşlukları özel olarak dolduracak yarı zamanlı bir çalışanın bulunması yararlı olabilir. Ayrıca piyasada daha esnek bir programla çalışmak isteyebilecek iş arayanlar da mevcuttur.

Yarı zamanlı çalışanların çalıştıkları saat sayısı, belirli sosyal faydaların maliyetini karşılamaya yetmeyebilir.

Ancak yaygın olarak yapılan uyarılardan biri, çok fazla yarı zamanlı çalışanın üretkenliğe engel oluşturabildiğidir. Genel anlamda insanlar, işlerine ve şirket kültürüne ne kadar az zaman ayırırlarsa o kadar az üretken olurlar.

Hangi İşler Yarı Zamanlı Çalışma İçin En İyisidir?

Perakende, fast food ve konaklama sektörlerindeki işler, talepteki değişikliklere uyum sağlamak için genellikle esnek programlara ihtiyaç duyduklarından, yarı zamanlı pozisyonların çoğunluğunu oluşturur. Ancak artık daha fazla profesyonel, hem çalışana hem de işverene daha fazla esneklik sağlamak için yarı zamanlı çalışmayı benimsiyor.

Bazen bir işletme en yoğun sezonunun zirvesindeyken, tam zamanlı bir çalışan çalışamaz hale geldiğinde veya başka koşullar değiştiğinde yarı zamanlı bir çalışan fazla mesai yapmak zorunda kalabiliyor.

Yarı Zamanlı Çalışanlar için Fazla Mesai:

Kimi zaman yarı zamanlı çalışanlar da fazla mesai yapmak zorunda kalabiliyor veya haftada 45 saatten fazla çalışabiliyor. Oysa İş Kanunu, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan (yarı zamanlı) işçilerin fazla sürelerle çalışma yaptırılamayacağını belirtiyor.

Yarı Zamanlı Çalışan Ne Zaman Tam Zamanlı Hale Gelir?

Yasalara göre yarı zamanlı çalışmadan tam zamanlı çalışmaya geçiş ve tam tersi mümkündür. Kısmi süreli iş sözleşmesinden tam süreli iş sözleşmesine geçmek için işçinin iş sözleşmesinin olması ve iki tarafın da yazılı rızasının olması yeterlidir.

Yarı zamanlı bir çalışan, sürekli olarak tam zamanlı çalışıyor ancak tam zamanlı iş sözleşmesi bulunmuyorsa bu İş Kanunu’nun ihlali anlamına gelebileceğinden, yarı zamanlı bir çalışanın hangi durumlarda tam zamanlı iş sözleşmesine geçmesi gerektiğini belirleyen özel bir politikaya sahip olmalısınız.

Yarı zamanlı çalışmadan tam zamanlıya geçişe bir örnek, doğum durumudur. Doğum sonrası kısmi süreli çalışmaya başlayan çalışan, tam zamanlı çalışmaya dönebilir ancak aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanamaz. Tam zamanlı çalışmaya dönmek isteyen işçi, talebini döneceği tarihten en az 1 ay önce yazılı olarak iletir.

SSS:

Tam zamanlı iş ile yarı zamanlı iş arasındaki fark nedir?

İş Kanunu’na göre tam zamanlı çalışma süresi haftalık 45 saattir. Yarı zamanlı çalışanlarda ise bu süre haftada 30 saati geçemez. Bu çalışma süreleri, tam zamanlı iş sözleşmesi ve kısmi zamanlı iş sözleşmesi ile yasallaştırılır.

Tam zamanlı çalışma günde kaç saat olur?

Genel anlamda tam zamanlı bir çalışanın haftada en çok 45 saat çalışması gerekir ve bu süre iş yerinin çalışma günlerine eşit olarak bölünür. Yer altı maden işçileri gibi yasal olarak belirlenmiş belirli iş kolları için ise bu süre en çok otuz yedi buçuk saattir.

Yarı zamanlı çalışmaya ne tür işler uygundur?

Perakende, fast food ve konaklama sektörlerindeki işler, talepteki değişikliklere uyum sağlamak için genellikle esnek programlara ihtiyaç duyduklarından, yarı zamanlı pozisyonların çoğunluğunu oluşturur. Ancak artık daha fazla profesyonel, hem çalışana hem de işverene daha fazla esneklik sağlamak için yarı zamanlı çalışmayı benimsemektedir.

32 saatlik çalışma yarı zamanlı sayılır mı?

Yarı zamanlı çalışmada işçinin en fazla iş yerinin haftalık çalışma süresinin 2/3'ü (30 saat) kadar çalışmış olması gerekir. 32 saatlik bir çalışma süresi, kısmi zamanlı iş sözleşmesine ters bir süredir.

Yarı zamanlı çalışan tam zamanlı çalışan olabilir mi?

Yasalara göre yarı zamanlı çalışmadan tam zamanlı çalışmaya geçiş ve tam tersi mümkündür. Kısmi süreli iş sözleşmesinden tam süreli iş sözleşmesine geçmek için işçinin iş sözleşmesinin olması ve iki tarafın da yazılı rızasının olması yeterlidir.

Yarı zamanlı bir çalışan, sürekli olarak tam zamanlı çalışıyor ancak tam zamanlı iş sözleşmesi bulunmuyorsa bu İş Kanunu’nun ihlali anlamına gelebileceğinden, şirket olarak yarı zamanlı bir çalışanın hangi durumlarda tam zamanlı iş sözleşmesine geçmesi gerektiğini belirleyen özel bir politikaya sahip olmanız tavsiye edilir.

Yarı zamanlı çalışanlarıma nasıl fazla mesai uygulayabilirim?

Zaman zaman yarı zamanlı çalışanlar da fazla mesai yapmak zorunda kalabiliyor veya haftada 45 saatten fazla çalışabiliyor. Oysa İş Kanunu, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan (yarı zamanlı) işçilerin fazla sürelerle çalışma yaptırılamayacağını belirtiyor. Kısaca, yasa gereğince yarı zamanlı çalışanlara fazla mesai uygulanamaz.

Yarı zamanlı çalışanların tatil hakkı var mı?

Yarı zamanlı (kısmi süreli) ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, yıllık ücretli izin haklarından tam süreli çalışanlarla aynı şekilde yararlanır ve farklı bir işleme tabi tutulamaz.

Yarı zamanlı çalışanların hakları nelerdir?

İş Kanunu’nun 5. ve 13. maddelerine göre tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapılamaz. Yarı zamanlı çalışanlara, genellikle tam zamanlı çalışanlarla aynı sağlık ve emeklilik hakları sağlanmaktadır. Asgari ücret alma hakkına sahiptirler ve vardiyalarının uzunluğuna göre yemek süreleri ve dinlenme molaları sağlanmalıdır.

Part-time çalışanlar, işe girişlerinden itibaren bir yılı doldurmalarının ardından kıdem tazminatlarına da hak kazanırlar. Yasalara göre kısmi süreli çalışanlar, tıpkı tam süreli çalışanlar gibi yıllık izin kullanım hakkına sahiptirler.

Yarı zamanlı çalışanlara kaç gün hastalık izni verilir?

Yasal olarak yarı zamanlı çalışanlar ile tam zamanlı çalışanlar arasında hastalık izni açısından hiçbir farklılık yoktur.

Yarı zamanlı iş ilanımı hangi sitelerde yayınlayabilirim?

Yarı zamanlı çalışma haftada kaç saattir?

Yarı zamanlı çalışanlar, genel olarak o iş yerindeki tam zamanlı çalışanların çalışma sürelerinin en fazla üçte ikisi oranına kadar çalışırlar. Örneğin, bir iş yerinde tam zamanlı olarak haftada 45 saat çalışılıyorsa o iş yerinde haftada 30 saat ve daha az süreyle çalışanlar yarı zamanlı çalışanlardır ve kısmi süreli iş sözleşmesine bağlıdırlar.

Benzer Yazılar

2024'te Evden Yapılabilecek En İyi İşler

2024'te evden yapabileceğiniz en iyi işleri keşfedin.

Kılık Kıyafet Yönetmeliği

Fikir edinmek için aşağıdaki kılık kıyafet yönetmeliği örneğimizi okuyun.

İhbar Süresi Dilekçesi

İstifa durumunda ihbar süresi dilekçesi nasıl yazılır?

2024'ün En İyi İş İlanı Siteleri

Hızlı işe alım için en iyi iş ilanı siteleri.

Etik Kuralları

Ücretsiz olarak indirilebilen bir şablonla birlikte etik kuralları hazırlamak üzerine bir rehber.